ตารางสอนโรงเรียนแห่งชีวิต ประจำปี 2562


อำนวยการสอนโดย อาจารย์ อัจฉราวดี วงศ์สกล

สอนโดย น.สพ. วิรัตนพัน หลักคำ, คุณศิริพงศ์ ศิริสุนทรชัย และนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

1. คอร์สอบรมธรรมะเด็ก รับเด็กๆ ช่วงอายุระหว่าง 8-13 ปี

ต้องมาเรียนครบทั้ง 3 ครั้งหรือตามที่กำหนด
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 12:00 น.

**สำหรับตารางการอบรม กำลังพิจารณาดำเนินการอยู่

School of Life's Normal Course

เนื้อหาในการอบรม

คอร์สอบรมธรรมะเด็ก สำหรับผู้เรียนใหม่ ต้องมาเรียนครบ 3 ครั้งถือเป็นสัจจะวาจา

ผู้เรียนต้องสมัครเรียนเข้ามาก่อน เพื่อการจัดที่นั่ง การพิจารณาใช้หลัก "สมัครก่อนได้ก่อน" เรียนฟรี มีอาหารกลางวันเลี้ยง ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


สัปดาห์แรก

เน้นความเข้าใจในสัจธรรมชีวิต ความสำคัญของการใช้ชีวิตในโลกแห่งการ ปรุงแต่ง ศีล 5 ในระดับที่ลึกซึ้ง สอนวิธีคิด หลักการควบคุมจิตใจ ช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าว การกตัญญูต่อบิดามารดา ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ผู้มีพระคุณ และ สอนนั่งสมาธิแบบอานาปานสติ

สัปดาห์ที่สอง

เน้นหลักชีวิตศาสตร์ การรู้จักตัวเอง การวางเป้าหมายชีวิต การตอบสนองต่อ กระแสยั่วยุทางสังคม การคบเพื่อนฝึก จิตใจให้เป็นคนเข้มแข็งอดทนต่อ อุปสรรค ฝีกการคิดบวก เห็นคุณค่าของ การมีชีวิต อยู่เพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย การนั่ง สมาธิแบบอานาปานสติ

สัปดาห์ที่สาม

เน้นหลักกรรม การแก้ไขวิบากกรรม การทำบุญให้ถูกวิธี หลักการสร้าง บุญบารมี การตั้งจิตอธิษฐาน การแผ่เมตตา การขออโหสิกรรมต่อ เจ้ากรรมนายเวร เสริมสร้างทุนชีวิตให้มี พลังกุศลเป็นแรงส่งให้ชีวิตรุ่งเรือง

School of Life's Dharma Camp

2. ธรรมะแคมป์ รับช่วงอายุระหว่าง 10-15 ปี

เป็นหลักสูตร 5 วัน 4 คืน, รับจำนวนจำกัด 50 คน
วันแรก เริ่มในเวลา 10.00 น. และวันสุดท้าย ผู้ปกครองสามารถ
มารับบุตรหลานของท่านได้ในเวลา 9.30 น.

ตุลาคม

พุธที่ 9 ต.ค. - อาทิตย์ที่ 13 ต.ค.

ตุลาคม

พุธที่ 23 ต.ค. - อาทิตย์ที่ 27 ต.ค.

3. คอร์สอบรมสมาธิอานาปานสติสำหรับผู้ใหญ่

โดยจัดเป็นหลักสูตร 4 วัน 3 คืน และ หลักสูตร 1 วัน จัดอบรมที่
เตโชวิปัสสนาสถาน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และ
แสงธรรมโพธิญาณ อ.หาดใหญ จ.สงขลา

หลักสูตร 4 วัน 3 คืน (รับผู้มีอายุ 17-70 ปี)

*อนุญาตให้สมัครล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือนและอายุผู้สมัครใหม่ ไม่เกิน 70 ปี
*สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 70 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
*สำหรับผู้มีอายุ 21-70 ปี จะได้รับอนุญาตให้อบรมได้เพียง 1 ครั้ง
*สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 21 ปี หรือมากกว่า 70 ปี จะได้รับอนุญาตให้อบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.15 น. - 15.45 น. (รับผู้มีอายุ 17-70 ปี)

*การอบรมสมาธิอานาปานสติ “สอนโดยพระภิกษุและฆราวาส”​
*รับสมัครเฉพาะฆราวาส 17-75 ปี ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ (งดรับบรรพชิต, ศิษย์อานาปานสติ 4 วัน 3 คืน และศิษย์เตโชวิปัสสนา )

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าคอร์ส ยกเว้นค่าเดินทางกับรถตู้ที่ทางธรรมสถานจัดเตรียมไว้ให้สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปเอง

ดูระเบียบการ ตารางการอบรมสมาธิอานาปาณสติและการสมัครเข้าอบรม ได้ที่ www.techovipassana.org

School of Life's Anapana Meditation Course
หมายเหตุ

ในแต่ละคอร์สจะมีผู้สมัครมาเรียนเกินกว่าจำนวนที่จะรับได้ หากท่านสมัครแล้วไม่สามารถมาเรียนได้

โปรดแจ้งล่วงหน้า 10 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นที่สนใจมาเรียนได้