"จงเลือกที่จะอยู่ในแบบที่ควรค่าแก่การมีชีวิตเถิด"

เพราะชีวิต ดุจดังกระแสน้ำที่ไหลเชื่อมโยงถึงกันหมด การจะมีอนาคตที่ดีได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำปัจจุบันให้ดีด้วย

เพราะผลของปัจจุบัน จะกลายเป็นตราบาปหรือเป็นหนทางเกียรติยศของอนาคต ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเช่นไร