"จงเลือกที่จะอยู่...ในแบบที่ควรค่าแก่การมีชีวิตอยู่เถิด"

---อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

เพราะชีวิต...ดุจดังกระแสน้ำที่ไหลเชื่อมโยงถึงกันหมด การจะมีอนาคตที่ดีได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำปัจจุบันให้ดีด้วย

เพราะผลของปัจจุบัน...จะกลายเป็นตราบาปหรือเป็นหนทางเกียรติยศของอนาคต ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเช่นไร

คอร์สอบรมธรรมะเด็ก ปี 2560

คอร์สอบรมธรรมะเด็ก ปี 2560

เริ่มแล้วการเรียนการสอนคอร์สธรรมะเด็ก รับเด็กช่วงอายุ 8-13 ปี
ซึ่งต้องมาเรียนให้ครบทั้ง 3 ครั้ง ถือเป็นสัจจะวาจา
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 12:00 น.

โดยการอบรมครั้งนี้เริ่มเรียน
1. ครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 19 มี.ค. 2560
2. ครั้งสอง วันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค. 2560
3. ครั้งสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 2 เม.ย. 2560

เด็กแต่ละคนจะได้รับอนุญาตให้เรียนได้คอร์สเดียวเท่านั้น จะไม่ให้มาเรียนซ้ำอีกในคอร์สถัดไป
ต้องสมัครเรียนเข้ามาก่อน เพื่อการจัดที่นั่ง การพิจารณาใช้หลัก "สมัครก่อนได้ก่อน"
เรียนฟรี มีอาหารกลางวันเลี้ยง ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
คอร์สอบรมธรรมะเด็ก ปี 2560 (สัปดาห์ที่ 2)

คอร์สอบรมธรรมะเด็ก ปี 2560 (สัปดาห์ที่ 2)

วันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค. 2560

สัปดาห์ที่ 2 แล้วสำหรับคอร์สธรรมะของน้องๆ หนูๆ อายุ 8-13 ปี ที่โรงเรียนแห่งชีวิต สุขุมวิท 67
ขอขอบคุณผู้ปกครองที่เลือกสิ่งที่ดีสำหรับน้องๆ ในช่วงปิดเทอม...
การให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ซึมซับธรรมมะในขั้นต้นเกี่ยวกับศีล 5 ได้แสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบ ธรรมะแบบง่ายๆ
โดยความใส่ใจในทุกรายละเอียดของครูผู้สอน ทุกช่วงเวลาล้วนมีคุณค่าต่อเด็กๆ
ท่ามกลางสังคมที่เจริญรุดหน้าไปไกล แต่ขาดซึ่งจริยธรรมในจิตใจ
การหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะให้งอกงามในจิตใจของเด็กเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องจำเป็นและควรได้รับการส่งเสริมจากผู้ปกครอง

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ มีอาหารและขนมให้ทั้งเด็กและผู้ปกครองรับประทาน
น้อมจิตอนุโมทนาบุญกับผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนข้าวกล่อง อาหารและขนมในวันนี้
คอร์สอบรมธรรมะเด็ก ปี 2560 (สัปดาห์ที่ 3)

คอร์สอบรมธรรมะเด็ก ปี 2560 (สัปดาห์ที่ 3)

วันอาทิตย์ที่ 2 เม.ย. 2560

ปิดคอร์สธรรมะเด็กแล้ววันนี้
น้องๆ หนูๆ จะได้กราบขอขมาคุณพ่อคุณแม่ ได้โอบกอดถ่ายทอดความรักให้กันในครอบครัว
ได้พูดความรู้สึกที่ดีๆ ต่อกัน ท่ามกลางกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนแห่งชีวิต สุขุมวิท 67
ในวันนี้..จะมีน้ำตาแห่งความรักความเอ็นดูในบุตรของตน จะมีรอยยิ้ม
มีความอบอุ่นที่คนในครอบครัวได้แสดงต่อกัน ช่างงดงามในความรู้สึกยิ่งนัก
"ธรรมะ" สามารถดำรงอยู่ได้ในทุกครอบครัว ถ้าผู้ปกครองเริ่มปลูกฝัง และเลือกสรรกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ให้ลูกๆ ได้เรียนรู้
ขอบคุณทีมผู้สอนทุกๆ ท่านที่สละเวลาวันหยุดของท่านมาทำสิ่งที่มีค่าเพื่อปลูกฝังธรรมะให้กับเด็กๆ
ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เห็นว่า ท่ามกลางเมืองใหญ่ ยังมีโรงเรียนแห่งนี้ที่ให้ประโยชน์และมอบสิ่งดีงามให้กับลูกของท่าน
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนอาหาร ขนม ของเด็กๆ